photo

Zaslúžite si len to najlepšie.

Prečo koučing?

Prečo koučing…Vo svojej profesionálnej praxi som už skoro 20 rokov s ľuďmi o ľuďoch a pre ľudí. Pracujem vo firme, kde sa starám o kvalitnú a zdravú populáciu a mojou úlohou je sledovať a posudzovať psychickú spôsobilosť v zdravotnom a pracovnom kontexte. Od pracovnej oblasti, ktorá ma neprestala zaujímať odkedy som navštívila ako študent na praxi výrobnú halu strojárenského podniku, som postupne zabrúsila do hlbších oblastí ľudskej psychiky, kde je potrebné intervenovať, aby človek mohol plnohodnotne fungovať ďalej. To je psychoterapeutický kontext.
Prevažná časť mojich klientov ale potrebuje vedieť Ako ďalej… Modifikovala som si veľa psychoterapeutických postupov tak, aby boli nápomocné aj týmto ľuďom.
Ale vnímala som vlastnú nespokojnosť s mojimi kompetenciami práve pri ľuďoch, ktorí sú ok, len niečo chcú inak. Chcú, aby niečo fungovalo a hľadajú spôsob ako to urobiť.
Moje vlastné rozhodovanie sa ako ďalej v profesionálnej praxi ma priviedlo na individuálny koučing. Skúsenosť byť koučovaná mi dala iný uhol pohľadu. Iný uhol pohľadu mi pomohol k zmene, ktorú realizujem v osobnom i profesionálnom živote.
Štúdium koučingu mi dalo metódy a postupy, pomocou ktorých som nápomocná ľuďom na ceste k inému uhlu pohľadu na seba a svoju situáciu.

Mať tú česť a byť pri tom ako človek mobilizuje svoje sily, aktivuje svoje zdroje, stanoví si cieľ a pustí sa za ním je, ÁNO, to, čo chcem vidieť a zažívať a čo mi prináša ako profesionálovi pocit, že moja práca má zmysel…

Preto koučing.

Anna Kuchtová


Prečo koučing?

Moje stretnutie s koučingom, bolo stretnutím so zaujímavými osobami, ktoré ma pozitívne ovplyvnili. Spomeniem Kláru Giertlovú, Andy Profantovú, Laca Gabča, Katku Vemeová a Evku Timkovú Ako manažérka som bojovala s dilemou, kde sú hranice manažéra a kouča pri vedení? Je možné očakávať od manažéra plnohodnotné koučovanie? Prinieslo mi to zistenie, že koučovací prístup nenahrádza kouča. Manažér musí ostať pri rozhodovaní manažérom a prijať zodpovednosť za rozhodnutia bez spoliehania sa na koučovaciu dohodu. Po neustálom prelínaní sa mojej práce a koučingu som sa rozhodla absolvovať akreditované školenie a stať sa členkou Slovenskej asociácie koučov.

Klient vie, klient je expert na vlastné riešenia“- je základná premisa každého kouča. Nájsť rovnováhu v rámci rozhovoru, neprevalcovať klienta nadšením väčším, než je to jeho, kráčať popri klientovi a zároveň s ním, je cesta na ktorú som sa vydala a teším sa na jej naplnenie.

Od prvého stretnutia s koučingom, po absolvovanie certifikovaného kurzu prešlo mnoho rokov. Preto verím, že všetko v živote má smer a čas dozrievania. Dospela som k presvedčeniu, že život nás aj tak dovedie tam, kde patríme a k tomu čo má prísť, s tými s ktorými sa máme stretnúť. A vyšším riadením a preto že to takto malo byť, som sa na kurze stretla s Ankou Kuchtovou a z toho impulzu vznikla aj táto stránka a naša spolupráca.

Rada sa stretnem aj s Vami, pri objavovaní ďalších krokov na Vašej ceste.

Preto koučing.

Karin Mikulášová