photo

Čo sa z toho, čo sa Vám deje, sa môžete naučiť?

Anna Kuchtová

Karin Mikulášová